پنجشنبه, تیر ۱۴, ۱۴۰۳
video

گیریم که راست میگویید ! دو سه ماه دیگر چه!!!؟

رژیم با وقاحت مثال زدنی خود ادعا میکند که از بابت تامین مایحتاج اولیه مردم هیچ مشکلی ندارد . اولین پرسش اینست که با چه پشتوانه ای ؟!!! و دوم اینکه گیریم راست میگویید ؛ دو سه ماه دیگر...