چهارشنبه, تیر ۱, ۱۴۰۱
video

شاهزاده رضا پهلوی به ملت ایران: بازنشستگان را تنها نگذارید

در حالی‌که ایران، امروز شاهد اعتراضات بزرگِ بازنشستگان، مستمری بگیران و کسبه بود و مزدوران علی خامنه‌ای بار دیگر بی محابا به سرکوب معترضین پرداختند، شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی، ملت ایران را  به حمایت و اتحاد با...
video

اخبار شبانگاهی یونیکا – شنبه ۲۱ خُرداد ۲۵۸۱ – ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدیدترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آنگونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد. //www.youtube.com/watch?v=aYrhNz9Vybg&ab_channel=Unika یونیکا – یونیک و...
video

اخبار شبانگاهی یونیکا – آدینه ۲۰ خُرداد ۲۵۸۱ – ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدیدترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آنگونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد. //www.youtube.com/watch?v=aNKtcP329Uk یونیکا – یونیک و...
video

اخبار شبانگاهی یونیکا – پنج شنبه ۱۹ خُرداد ۲۵۸۱ – ۹ ژوئن ۲۰۲۲

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدیدترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آنگونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد. //www.youtube.com/watch?v=5459BD3r8XU&ab_channel=Unika یونیکا – یونیک و...
video

اخبار شبانگاهی یونیکا – چهار‌ شنبه ۱۸ خُرداد ۲۵۸۱ – ۸ ژوئن ۲۰۲۲

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدیدترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آنگونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد. //www.youtube.com/watch?v=fEhEeHvYdwU&ab_channel=Unika یونیکا – یونیک و...
video

پیامی از قلب اروپا به مردم ایران: نه فقط با قلب و زبان، بلکه...

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۲۵۸۱ – وین - اتریش تجمع اعتراضی جمعی از میهن‌دوستان مقیم اتریش مقابل محل نشست شورای حکام آژانس اتمی در وین و حمایت از فراخوان شاهزاده و هم‌صدایی با مردم در داخل ایران. //www.youtube.com/watch?v=x5b4JZYdb-k&ab_channel=Unika #اعتراضات_سراسری #یک_ملت_یک_هدف #نه_به_جمهوری_اسلامی @Unikador
video

اخبار شبانگاهی یونیکا – دوشنبه ۱۶ خرداد ۲۵۸۱

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدیدترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آنگونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد. //www.youtube.com/watch?v=N4ouxdhByCA&ab_channel=Unika
video

اخبار شبانگاهی یونیکا – یکشنبه ۱۵ خرداد ۲۵۸۱

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدیدترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آنگونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد. //www.youtube.com/watch?v=_tqUofzpu_Q&ab_channel=Unika یونیکا – یونیک و...
video

اخبار شبانگاهی یونیکا – شنبه ۱۴ خرداد ۲۵۸۱  – خامنه‌ای و سراسیمگی از سخنرانی...

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدیدترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آنگونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد. //www.youtube.com/watch?v=Rlc6897TYlk&ab_channel=Unika یونیکا – یونیک و...
video

اخبار شبانگاهی یونیکا – آدینه ۱۳ خرداد ۲۵۸۱  – سخنان شاهزاده با هم‌میهنان در...

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدیدترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آنگونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد. //www.youtube.com/watch?v=AtvFBOqcBuA یونیکا – یونیک و...