نبردِ گرگ‌ها برای چپاولِ بیشترِ ایران اشغال شده

جمهوری اسلامی نه تنها در حوزه بین‌الملل بحران‌آفرین و ناسازگار و تنش‌زاست بلکه در عرصه داخلی نیز تا گلو به فساد آلوده است و علیه منافع مردم حرکت می‌کند و در این راه فقر و فلاکت را عامدانه به جامعه تحمیل می‌کند و در این میان نیز مردم بیشترین هزینه‌ها را بابت بی‌کفایتی و ساختار فاسد و معیوب نظام می‌پردازند…

** پادکست صوتی تحلیلی به قلم روشنک آسترکی در کیهان لندن

#روشنک_آسترکی

#رژیم_رفتنی_است

#فشار_حداکثری

#رژیم_ملاها

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید