امیر طاهری: «کلاه نظامی» یا «عمامه» تفاوتی ندارد. نیشِ عقرب نه از رهِ کین است

پرسشی که اکنون مطرح است این است: آیا بحث بر سر انتخاب میان «کلاه‌نظامی» و «عمامه»، یا قرار دادن چکمه‌پوشان به جای نعلین به پاها (به گفته خمینی) دیر نشده است؟ نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است!

**پادکست صوتی تحلیلی به قلم استاد امیر طاهری در ایندپندت فارسی

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

#سیرک_انتصابات

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید