کدام آبان؟! همان آبان که ناقوس پایان جمهوری اسلامی را به صدا در می‌آورد

این روزها، یک سال پس از آبان ۹۸ شهروندان معترض به ویژه نسل‌های جوان مانند تمامی سال‌های گذشته با شجاعت در برابر سرکوب سینه سپر کرده و از هر فرصتی در خیابان‌های واقعی و مجازی برای ابراز نارضایتی و اعتراض علیه شرایط موجود استفاده می‌کنند. اعتراضی که با خشم و انزجار همراه است و ناقوس پایان جمهوری اسلامی را به عنوان پیامد شوم و ننگین و فاجعه‌بار بهمن ۵۷ به صدا در می‌آورد.

 

**پادکست صوتی تحلیلی به قلم روشنک آسترکی در کیهان لندن

#روشنک_آسترکی

#کدام_آبان

#براندازی

@Unikador

آگهی‌ها

پاسخ دهید