امیر طاهری: نو‌عروس چینی؛ سوئیچ از «مارکسیسم-لنینیسم- مائوئیسم» به ملی‌گرایی

 اکنون ژی جینگ پینگ، با تغییر گفتمان دروغین حزب کمونیست، می‌کوشد تا ملی‌گرایی چینی را جانشین مارکسیسم-لنینیسم- مائوئیسم سنتی ۷۰ سال اخیر قرار دهد. این چرخش به‌سوی ملی‌گرایی را در بسیار زمینه‌ها می‌توان دید

**پادکست صوتی تحلیلی به قلم استاد امیر طاهری در ایندپندنت فارسی

#تحلیل_سیاسی

#امیر_طاهری

#نوعروس_چینی

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید