هفتم آبان؛ روز «کوروش بزرگ» ؛ میراثِ ماندگارِ ایرانیان برای جهان گرامی باد

فراموش نبایدکرد که برگزاری روز کوروش بزرگ، به هر شکلی که باشد تنها  یک بزرگداشت ساده نیست، بلکه مبارزه ای بنیادین  با حکومتی انیرانی‌ست که از اعماق تاریکی و بیداد به جنگ روشنایی و خرد برخاسته است…

#کوروش_بزرگ

#هفت_آبان

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید