شاهزاده رضا پهلوی: راه آزادکردن زندانیان سیاسی و کشورمان، هم‌گرایی ا‌ست

شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به وضعیت نامعلوم برادران جاوید‌نام نوید افکاری همچنین احکام ناعادلانه و قرون وسطایی برای برخی دیگر از فعالان و کنش‌گران سیاسی و اجتماعی؛ با دیگر به ایرانیان یادآوری کردند که فرقه تبهکار کل ملت ایران را به گروگان گرفته و تنها راه رهایی از وضعیت موجود و آزادکردن زندانیان سیاسی و کشورمان ایران، هم‌گرایی و اتحاد  ا‌ست.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#پیمان_نوین

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید