راه نوید ادامه دارد…تجمع اعتراضی جمعی از میهن‌پرستان در مقابل سفارت رژیم در اتریش

راه نوید ادامه دارد… نوید به خیابان آمد تا ایران بماند…🖤

همبستگی ملی ایرانیان اتریش

#نوید_افکاری

#راه_نوید_ادامه_دارد

 #شاهزاده_رضا_پهلوی

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید