امیر طاهری: ایدئولوژی و نه سرزمین؛ تهدید کشور‌های یتیم برای نظم جهانی

در طول تاریخ، استبداد و سیه‌روزی زمانی به سراغ ملت‌ها و کشورها رفته که به گفته استاد امیر طاهری آن ملت-دولت‌ها «یتیم» شده باشند. خمینی هم هنگامی به قدرت رسید که با خروج پادشاه فقید از ایران؛ کشور یتیم مانده بود….

برگردان فارسی تحلیلی به قلم استاد امیر طاهری با عنوان زیر در شرق الاوسط:

The Threat of Orphan States to World Order

#امیر_طاهری

#یونیکا

#کشورهای_یتیم

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید