ما همه نوید هستیم!

از هر نوید بر-خاک-افتاده، هزاران نوید در هر کوی و برزن این سرزمین مقدس خواهند رویید.

نوید زنده است چرا که ایران زنده‌ است.

#ما_همه_نوید_هستیم

#راه_نوید_ادامه_دارد

#شاهزاده_رضا_پهلوی

@unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید