یاداشت مایک پمپئو در فیگارو: فرانسه باید با آزادی بایستد، نه با ملاها در تهران

«هیچ سیاستی خارج از واقعیت ارزشی ندارد» ؛ جمله ای که این روزها مبتکران فرانسویش آنرا پشت درهای بسته معاشقه با ملاها جا گذاشته اند تا سود و منفعت موقت حاصل از موجودیت ملاها را با واقعیتی که جریان داشته و دارد می‌رود دامن جامعه انسانی را به عنوان یک آفت عظیم بگیرد، معاوضه نمایند.

 

** ترجمه کامل یادداشت مایک پمپئو در فیگارو

لینک منبع انگلیسی: https://bit.ly/33xbRwe

#مایک_پمپئو

#فرانسه

#استاندارد_دوگانه_اروپایی

@Unikador

آگهی‌ها

پاسخ دهید