شاهزاده رضا پهلوی در وال‌استریت ژورنال: قتل نوید افکاری یک پیام داشت

با اجرای حکم ناجوانمردانه جاوید نام «نوید افکاری»، شاهزاد رضا پهلوی با انتشار یادداشتی در وال استریت ژورنال با هشدار به کشورهای غربی در عادی جلوه دادن رژیم ملاهای آدمخوار در ایران خاطر نشان کرد که این رژیم با این نوع اعدامها قصد دارد پیامی به مردم ایران جان به لب رسیده ایران بدهد :«اعتراض کنید ، شما را می‌کشیم !»

 

**پادکست صوتی یادداشت شاهزاده رضا پهلوی در وال‌استریت‌ژورنال با ترجمه کیهان لندن

#یادداشت_سیاسی

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#رسانه_خارجی

@Unikador

آگهی‌ها

پاسخ دهید