نگاهی به رسانه‌های جهان– یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های مرتبط با ایران؛ منتشر شده در #رسانه‌های_جهان

  • العربیه: وزیر خارجه بحرین به العربیه: با دخالت‌های رژیم ایران در امور داخلی خود مخالفت می‌ورزیم
  • تایمز اسرائیل: پس از امارات و بحرین، اکنون ترامپ بدنبال پروازهای مستقیم میان اسرائیل و مراکش است
  • بلومبرگ: کویت؛ کشوری که تا ابد ثروتمند نمی‌ماند

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید