آیت‌الله می‌خواهد گوشتِ دمِ توپ باشد

اعراب از تروریستهای تحت حمایت ملاها دور شدند و آنان را کنار گذاشتند اما رژیم در ایران است که چتر حمایت خود را بر سرِ گروه‌های تروریستی در فلسطین و لبنان گرفته است و منافع ملی ایرانیان را قربانی می کند و پول ملت ایران را به هدر می دهد به این امید که مسلمانان افراطی گوشت دم توپ باشند، کشته شوند و بکشند تا شاید رژیم ایران به آرمان‌های خود برسد….

**پادکست صوتی تحلیلی به قلم و صدای منشه امیر در رادیو پیام اسرائیل

#خامنه_ای

#تفسیر_سیاسی_هفته

#مناشه_امیر

@Unikador

آگهی‌ها

پاسخ دهید