نویدمان را کشتند! آی مردم بیدار شوید

نویدمان، دلیر مردی که در کنار مردمش ایستاد نیز به دست ضحاک زمانه، قربانی تداوم حکومت سراسر جنایت و آشوبگری شد. مردم ایران از این به بعد باید منتظر باشند که این ضحاک، گناهکار و بی گناه را از دم تیغ بگذراند. آی مردم بیدار شوید، ضحاک مغز تک تک جوانانمان را می‌خواهد…

 

منابع: کیهان لندن- توئیتر- گزارشات میدانی

#نوید_افکاری

#گزارش  

#NavidAfkari

@Unikador

آگهی‌ها

پاسخ دهید