پیام ویدئویی «سالی رابرتز» قهرمان کشتی آمریکا خطاب به مردم ایران و جهان برای حمایت از نوید افکاری

پیام ویدئویی کشتی‌گیر مشهور آمریکایی؛ خانم «سالی رابرتز» خطاب به ورزشکاران، دوستان نوید و مردم ایران:

نوید باعث افتخار شما است. او واقعا شیردل است. صدایش باشید!

#SaveNavidAfkari

#نوید_افکاری

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید