روز «چهارم شهریور» ، زادروز «کورش بزرگ» و روز پدر بر ایرانیان خجسته باد

تاریخ نگاران می‌گویند  «کوروش محبوبترین شاه پارس و بنیانگذار یک امپراتوری جهانی بود». پارسی‌ها او را پدر، روحانیان بابل او را برگزیده مردوک، یهودی‌ها او را مسیح فرستاده شده از جانب یهوه و یونانیان او را فاتحی بزرگ و سیاستمداری باهوش می‌دانستند. گزنفون در کورش‌نامه او را حکمرانی آرمانی و ایده‌آل توصیف می‌کند.در هر حال حیف است در شهریور روز از شهریور ماه، از پادشاهی که در طول تاریخ، آرزوی بشر بوده است، یادی نکنیم….

#کوروش_بزرگ

#ایران

#روز_پدر

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید