تاریخ‌نوشت: ۲۸ مرداد و «کودتا-چپانی» مصدقی‌ها در ادبیات سیاسی ایران

شصت و هفت سال پیش در چنین روزی ۲۸ ام امرداد ماه ۱۳۳۲ خورشیدی حوادثی در ایران رقم خود که امروز و پس از سال‌ها از آن واقعه،‌ همچنان پرسش‌ها و ابهامات در هم تنیده‌ای در بطن و جان‌مایه خود دارد. از آن روز بسیاری کوشیدندتا از کودتا تعریفی دیگر ارائه دهند و یک «نا‌-کودتا»  را به زور به مردم ایران «کودتا-چپانی» کنند…

#۲۸_مرداد

#ایران

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید