اعتصابات سراسری؛ پلی به سوی براندازی – اعتصابات به سرعت در حال گسترش است

گزارشهای رسیده از ایران می‌گوید بر خلاف آن چیزی که رژیم سعی در القای آن به افکار عمومی در داخل کشور دارد اعتصابات نه تنها کاهش نیافته بلکه در حال گسترش به صنایع مختلف کشور است و رفته رفته به یک اعتصاب فراگیر و سراسری تبدیل می شود.

 

منابع: گزارشات میدانی؛ کیهان لندن و یادداشتی از امیر امیری

#اعتصابات_سراسری

#شهروند_مسئول

#گزارش

@Unikador

آگهی‌ها

پاسخ دهید