فسیل‌ها؛ چماق، موشک و مزدور

طبق برآوردهای خامنه‌ای اگر رژیمش موشک نسازد «پدرش درمیآید» و اگر هم مذاکره کند «همین آش و همین کاسه است»؛ معنای «نه جنگ می‌شود و نه مذاکره می‌کنیم» نیز یعنی ادامه همین شرایط که در آن نارضایتی‌های داخلی به اوج خود می‌رسد و اگر سرکوب و کشتار نباشد مردم «پدر جمهوری اسلامی» را در می‌آوردند. علی خامنه‌ای چون متوجه خطرات این وضعیت است می‌گوید «هدف آمریکا قرار دادن مردم در مقابل حکومت است!» به این ترتیب اگر به گفته خامنه‌ای مذاکره و جنگ نشود سرنوشت جمهوری اسلامی «کف خیابان» توسط مردم مشخص می‌شود.

 

**برگرفته از گزارشی در کیهان لندن

#کف_خیابان

#گزارش_تحلیلی

@Unikador

آگهی‌ها

پاسخ دهید