اعتصاب سراسری در چند پالایشگاه مهم ایران

بامداد روز شنبه کارگران پالایشگاههای ایران در اقدامی هماهنگ دست به اعتصاب زدند

 

** پادکست صوتی گزارشی خبری منتشر شده در کیهان لندن

#اعتصابات_سراسری

#براندازی

#رژیم_دزدسالار

@Unikador

آگهی‌ها

پاسخ دهید