امیر طاهری: آشفتگی جهانی در دورانِ جنگِ ولرم

از هر دو زاویه‌ای که به مناسبات بین‌المللی بنگریم، نوعی آشفتگی را خواهیم دید که در مراحل تاریخی گوناگون بر اثر تغییر توازن قوا و بهم ریختن مقررات بازی جهانی شکل گرفته است. مشکل این است که همه نهادهایی که برای جلوگیری از هرج‌ومرج بین‌المللی ایجاد شده‌اند، کارایی خود را از دست داده‌اند. باید دید چه قدرتی تحت زمامداری چه کسی قادر است بار دیگر این نظم و احتارم به قوانین را ضمانت کند . مطلبی که استاد طاهری در مقاله تحلیلی  این هفته خود به آن پرداخته است….

** پادکست صوتی تحلیلی به قلم استاد امیر طاهری در ایندپندنت فارسی

#تحلیل_سیاسی

#نظم_جهانی

#امیر_طاهری

@Unikador

آگهی‌ها

پاسخ دهید