انفجار در سایت تولید موشکهای بالستیک ایران یک خرابکاری بوده است

رسانه های حکومتی ایران، عامل انفجار را نشت گاز در مکانی عمومی معرفی کرده اند،اما اگر چنین بوده چرا به جای آتشنشانی مقامات نظامی اقدام به کنترل و مهار آن کرده اند؟ عکس های جدید ماهواره ای،  محل های پوشیده از علفزاری در این سایت را که آثار انفجار و سوختگی در آنها مشهود است را نشان می‌دهند

دکتر تئودور کاراسیک ، مشاور ارشد مسائل خلیج فارس در واشنگتن  دی سی معتقد است: “انفجار در سایت تولید موشکهای بالستیک یک خرابکاری بوده است.”

یک انفجار مهیب در کارخانه ساخت موشکهای بالستیک که تهران را به لرزه درآورد وشب هنگام دود غلیظی از انفجار را به آسمان تهران فرستاد به احتمال قریب به یقین یک خرابکاری بوده است.
انفجار در بخش تولید مهمات و مواد منفجره پایگاه خجیر و در سایت آزمایشی منطقه صنایع دفاعی پارچین رخ داد، مکانی در کوههای البرز و در ۲۰ کیلومتری شرق پایتخت ایران.
این سایت که یک تاسیسات زیرزمینی مخفی است محل تولید و آزمایش راکتهای نظامی و موشکهای کروز است
عکس های جدید ماهواره ای،  محل های پوشیده از علفزاری در این سایت را که آثار انفجار و سوختگی در آنها مشهود است را نشان می‌دهند . به گفته دکتر تئودور کاراسیک مشاور ارشد در مسائل خلیج فارس در واشنگتن دی سی ، سوانح نظامی و دفاعی این چنینی درایران اتفاق می افتند اما شواهد امر نشان می‌دهد که این انفجار در نتیجه یک حمله سایبری از جانب اسرائیل بر علیه مواضع رژیم ایران بوده است. حملات دامنه دار سایبری میان رژیم ایران و اسرائیل مورد جدیدی نیست.
در ماه آوریل هم نیروهای سایبری ایران به زیر ساختهای اسرائیل حمله سایبری کردند، حمله ای که هدف آن اماکن مربوط به تصفیه آب و فاضلاب اسرائیل بود.
نیروهای اسرائیلی در اقدامی انتقام جویانه در ماه جاری به مواضع ایران، نظیر بنادر و صنایع نظامی ایران حمله ور شدند. آنها در اقدامی  برای از دسترس خارج کردن بندر رجایی به آن حمله کردند. البته این حمله می توانسته از داخل تاسیسات هم انجام شده باشد که زیاد محتمل بنظر نمی رسد و احتمال بیرونی بودن این حمله منطقی تر بنظر می رسد
استفاده از قطعات معیوب در ساخت تاسیسات اینچنینی هم می تواند از عوامل بروز این دست اتفاقات باشد.

احتمال بروز چنین اقدامات تلافی جویانه ای مابین ایران و اسرائیل در ماه های پیش رو دور از ذهن بنظر نمی رسد.حملات سایبری تلافی جویانه بخشی از سیاست حفظ و حراست از مواضع در منطقه به حساب می آید
عملیات انفجار سایت خجیر در ادامه حملات ویروسی سایبری استاکس نت است که ۱۰ سال قبل اتفاق افتاد و منجر به اختلال و متوقف شدن صنایع نظامی ایران شد.
رسانه های حکومتی ایران، عامل انفجار را نشت گاز در مکانی عمومی معرفی کرده اند،اما اگر چنین بوده چرا به جای آتشنشانی مقامات نظامی اقدام به کنترل و مهار آن کرده اند؟
به گفته وزارت دفاع آمریکا،  ایران بزرگترین برنامه توسعه تاسیسات زیرزمینی در خاورمیانه را در دست اجرا دارد که ساخت موشکهای بالستیکی نیز بخشی از این برنامه هستند.

منبع : ARAB NEWS

آگهی‌ها

پاسخ دهید