حکومت، با کفر می‌ماند؛ ولی با ظلم فرو می‌پاشد! – به قلم و صدای منشه امیر

این‌ها که حکومت را در دست دارند، مُشتی دزدان دریایی هستند که بر کِشتی ملت بزرگ ایران مسلط شده‌اند و تا آخر همچنان می‌خواهند بدزدند و چپاول کنند و به غارت ببرند اما حکومت، با کفر می‌ماند، ولی با ظلم فرو می‌پاشد…

** به قلم و صدای منشه امیر در رادیو پیام اسرائیل

#منشه_امیر

#براندازی

#سقوط_رژیم

@Unikador

آگهی‌ها

پاسخ دهید