شمارش معکوس برای دور تازه اعتراضات سراسری در ایران

«کاسه صبرمان لبریز شده» این جمله‌ای است که این روزها از زبان بسیاری از ایرانیان می‌شنویم….از آنجا که رژیم هیچ توان و اراده‌ای برای بهبود و ساماندهی اوضاع کشور ندارد، به نظر می‌رسد شمارش معکوس برای دور تازه‌ی اعتراضات سراسری در ایران آغاز شده است…

 

 ** یادداشتی به قلم روشنک آسترکی در کیهان لندن

#گزارش_اقتصادی

#اعتراضات_زنده_است

#روشنک_آسترکی

@Unikador

آگهی‌ها

پاسخ دهید