امیر طاهری: شیر یا خط؟ جمهوری اسلامی و بازی احتمالات

در حالی که رهبران جمهوری اسلامی می‌کوشند که کشتی شکسته‌شان را کم و بیش و دست‌کم برای مدتی شناور نگاه دارند، آینده ایران، بار دیگر موضوع کشمکش های جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل شده است. این بار  کشمکش های دیپلماتیک «قدرت‌های بزرگ» پیرامون تمدید، تعلیق یا لغو تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی جریان دارد .بدین سان، می‌توان گفت که در مورد مسئله بغرنج ایران، هنوز همه سکه‌ها در هوا معلق هستند. …

** پادکست صوتی تحلیلی به قلم استاد امیر طاهری؛ منتشر شده در ایندپندنت فارسی

#تحریم_تسلیحاتی

#تحلیل_سیاسی

#امیر_طاهری

@Unikador

آگهی‌ها

پاسخ دهید