مافیای تودرتوی رهزنانِ جهموری اسلامی، نوچگانش را قربانی می‌کند

 نقشه‌های دزدی در حوزه‌های مختلفِ مافیای تودرتوی رهزنان اسلامی از پیش تهیه شده و مانند مدار عمل می‌نمایند. آنچه امروز به عنوان سناریوهای اختلاس در انقلاب اسلامیون  دیده می‌شود؛ در واقع کسانی هستند؛ مانند اکبر طبری که، از محدوده‌ی تعیین شده‌ خارج و  وارد حدود دزدان دیگر شده و از آن به عنوان مبارزه با فساد نام برده و تحویل مردم می‌دهند…

#زمان_فیلی

#ابردزد_اعظم

#قاضی_طبری

@Unikador

آگهی‌ها

پاسخ دهید