مصاحبه تاریخی «امیر طاهری» با پادشاه فقید ایران، «محمدرضا شاه پهلوی» – بخش نخست

0
560

امیر طاهری نخستین خبرنگار ایرانی بود که توانست با پادشاه فقید ایران یک گفتگوی مبتنی بر پرسش و پاسخ رسانه ای انجام دهد. او که از سال 1353 تا 1356سردبیر کیهان تهران در دوران درخشان پادشاهی پهلوی بود در این گفتگو که در آبانماه 2535 شاهنشاهی برابر با آبان ماه 1355 انجام شده به مسائل روز و با توجه به ذکاوت خبرنگاری خود به مسائل باریکی پرداخته بود. یونیکا این مصاحبه را در چندین قسمت برای آگاهی کامل از وضعیت، اندیشه ها و آرزو های محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران خدمت مخاطبان عرضه می دارد.

#محمدرضا_شاه_پهلوی
#امیر_طاهری
#مصاحبه
@Unikador

آگهی‌ها

LEAVE A REPLY