امیر طاهری: محمدرضا شاه در ۱۰۰ سالگی، از «معدوم» و «فقید» تا …

در اساطیر ایرانی، کیومرث نخستین «زنده‌میرا» یا «جاوید» بود. اما از آنجا که فره ایزدی، یعنی منبع‌ آغازین شاهنشاهی ایران، ازلی و ابدی است،‌ همه شاهان ایران «زنده میرا» و «جاوید» بوده‌اند و خواهند بود.

با این حال باید پذیرفت که پدیده محمدرضا شاه را نمی‌توان تنها در چارچوب درس اساطیری از تاریخ ایران توضیح داد….

#امیر_طاهری

#محمدرضا_شاه_پهلوی

@Unikador

آگهی‌ها

پاسخ دهید