دل نوشته «شهبانو فرح پهلوی» به مناسبت یکصدمین زادروز شاهنشاه آریامهر

0
117

چهارم آبان ماه زادروز  محمدرضا شاه پهلوی است. او که مأموریت خود را هدایت ایران به سوی «تمدن بزرگ» می‌دانست ، اگر تا امروز زنده مانده بود ، ۱۰۰ سال داشت.

شهبانو فرح پهلوی در همین رابطه و به مناسبت زادروز پدر میهن پرستان دل نوشته ای را نگاشته اند که تقدیم می کنیم …

#شهبانو_فرح_پهلوی

#چهارم_آبانماه

#محمدرضا_شاه_پهلوی

@Unikador

آگهی‌ها

LEAVE A REPLY