آیا استمرارطلبان به دنبال تجزیه ایران هستند؟

0
27

هشدارهای استمرار طلبان  درباره‌ سوریه‌ای شدن و تجزیه‌ ایران را نباید تنها یک جنگ روانی و تبلیغاتی دانست بلکه می‌تواند آخرین راه دو جناح رژیم  برای حفظ و بقای جمهوری وحشت ، اگر نه در همه ایران بلکه در تکه‌ای از آن باشد!!!!

#یونیکا

#استمرارطلب

#الاهه_بقراط

آگهی‌ها

LEAVE A REPLY