هر ابزاری که ایدئولوژی افراطی بنیانگذار رژیم را زیر سوال ببرد ، خطرناک و برای ملایان تهدیدی مستقیم محسوب می شود. در حقیقت آنچه آمریکا نمایندگی می کند با آنچه که ملایان در ظاهر به مردم خود می فروشند در تضاد است.
این بدان معناست که در داخل ایران؛ برقراری روابط عادی با ایالات متحده به معنی نوشتن گواهی مرگ برای رژیم خمینی است…..
#یونیکا
#رابطه_با_آمریکا
#امیر_طاهری

آگهی‌ها

LEAVE A REPLY