ایران و میوه ممنوعه آمریکایی – گواهی مرگ برای رژیم

0
189

هر ابزاری که ایدئولوژی افراطی بنیانگذار رژیم را زیر سوال ببرد، خطرناک و برای ملایان  تهدیدی مستقیم محسوب می شود. در حقیقت آنچه آمریکا نمایندگی می کند با آنچه که ملایان در ظاهر به مردم خود می فروشند در تضاد است. برقراری روابط عادی با ایالات متحده به معنی نوشتن گواهی مرگ برای رژیم ایران است…

#یونیکا

#رابطه_با_آمریکا

#امیر_طاهری

 

آگهی‌ها

LEAVE A REPLY