اروپا چرا از سقوط رژیم تبهکاران هراس دارد؟

#امیر_طاهری ، روزنامه نگار و #تحلیل گر پیشکسوت ایرانی در بحثی پیرامون «سه #نگرانی_اروپا در مورد #ایران» به بررسی این موضوع پرداخته …

#یونیکا

آگهی‌ها

پاسخ دهید