بختیاری‌های شجاع به مزدوران خامنه‌ای: اگر کوچکترین آسیبی به مردم برسد با مردم بختیاری طرفید

در اعتراضات شهرکرد، نیروهای گارد به معترضان هشدار می‌دهند که متفرق شوند اما مردم می‌گویند « اگر کوچکترین آسیبی به مردم برسد با مردم بختیاری طرفید» و هورا می‌کشند.

#ایران

#اعتراضات_سراسری

#شهرکرد

@Unikador