آیا جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده؟

مردم در ایران از بی‌برقی‌، بی‌آبی، بیکاری و کمبود نیازهای اولیه زندگی  در رنج‌اند اما جمهوری اسلامی پاسخ اعتراض‌شان را با گلوله می‌دهد. این خود آشکار می‌کند رژیم ملایان قادر نیست مطالبات اولیه شهروندان را فراهم کند و نفس‌هایش به شماره افتاده و شاید هم به آخر خط رسیده است…

** بر اساس یادداشتی از فرد صابری در کیهان لندن

#براندازی

#خوزستان

@unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید