رای بی رای؛ همان طنین پشت به دشمن، رو به میهن است

انتصابات درون رژیمی، روزی است که ملت تکلیف خود را با تروریست‌های حاکم در هر منصبی روشن خواهد کرد و ثابت می‌کند که ایران، جمهوری اسلامی نیست و در حقیقت طنین پشت به دشمن رو به میهن، در عمل محقق می‌شود.

** بر اساس یادداشتی از زمان فیلی

#پشت_به_دشمن_رو_به_میهن

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#No2IR

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید