حمله «نَسَق‌کِش» به «ماله‌کِش» و نامه غلط ‌کردم

در حالی که به نظر می‌رسد خامنه‌ای خط بطلان بر ظریف کشیده اما اصلاح طلبان همچنان «ماله کش» را به عنوان مهمترین گزینه انتخاباتی خود معرفی می‌کنند. با توجه این موضوع سوال اینجاست که آیا این سخنان خامنه‌ای خطاب به ظریف در مورد فایل صوتی هم بخشی از سناریوی انتخاباتی رژیم است و یا… ؟!!!

** بر اساس گزارشی از کیهان لندن

#انتخابات۱۴۰۰

#یادداشت_سیاسی

#فایل_صوتی_ظریف

@Unikador

آگهی‌ها

پاسخ دهید