پیام روشن به رژیم دروغگو: ما دیگه رأی نمیدیم!

شاخص‌های اقتصادی کشور آینه تمام نمای چهل سال ناکارآمدی و عملکرد نامطلوب دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی از اصلاح‌طلب تا اصولگراست… یکسال و دو ماه از وعده «شنبه موعود» روحانی در پشت سر گذاشتن کرونا می‌گذرد اما هیچ نشانه‌ای از کاهش بحران دیده نمی‌شود. در مقابل …

** بر اساس تحلیلی از روشنک آسترکی در کیهان لندن

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#گزارش_تحلیلی

#روشنک_آسترکی

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید