نگاهی به رسانه‌های جهان – شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های مرتبط با ایران؛ منتشر شده در #رسانه‌های_جهان

  • ایندپندنت: مشکلات و پیامدهای یک توافق احتمالی جدید میان آمریکا و جمهوری اسلامی
  • پمپئو: بایدن در مراسم سخنرانی ۱۰۰ روز اول ریاست جمهوری‌اش، برنامه‌ای سوسیالیستی و رادیکال را ترسیم کرد

#نه_به_جمهوری_اسلامی

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید