عاشقانه‌های «بایدن-خامنه‌ای» و تانگوی هسته‌ای

در حال حاضر  در گود خامنه‌ای و بایدن بدن خود را گرم می‌کنند و برای مصاف واقعی خویش را آماده می سازند اما دولت اسرائیل و کشورهای منطقه و جمهوری‌خواهان در ایالات متحده و حتی شماری از دموکرات های پرنفوذ منتظرند و در کمین نشسته اند و رصد می‌کنند تا مبادا دولت پرزیدنت بایدن دچار اشتباه شود و  بلغزد و کاری کند که جبران ناپذیر باشد

** تحلیلی به قلم و صدای منشه امیر در رادیو پیام اسرائیل

#تفسیر_هفته

#منشه_امیر

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید