شاه‌کاری از امیر طاهری: دوقلوهای اسلامی و خدایان دروغین

ایران راه نجاتی جز پس گرفتن کنترل سرنوشت خود و کنار گذاشتن خدایان دروغین ندارد؛ انتخاب میان دو نوع سرسپردگی، اگر نخواهیم بگوییم بردگی، شایسته ملت بزرگی چون ایران نیست…

منبع: ایندپندنت فارسی

نویسنده: امیر طاهری – روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین المللی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#تحلیل_سیاسی

#امیر_طاهری

@Unikador

آگهی‌ها

پاسخ دهید