امیر طاهری: برجام؛ تنپوشی تنگ برای دیوانه‌ای زنجیری به نام جمهوری اسلامی

در عمل برجام نه تنها تنپوش تنگ برای دیوانه زنجیری به نام جمهوری اسلامی است، بلکه بهانه‌ای برای دزدیدن اموال او نیز هست. به بهانه آنچه «بهره‌گیری دوگانه» خوانده می‌شود، یعنی…

** پادکست صوتی تحلیلی به قلم استاد امیر طاهری در ایندپندنت فارسی

#استعمار_نوین

#تحلیل_سیاسی

#امیر_طاهری

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید