ایرانِ امروز برای دردهایش «واژگان نو» می‌خواهد

تردید نیست که تلفیق «حکومت اسلامی شیعی» و «چینِ کمونیست» که هر دو بسان سرکه و دوغِ ترش، طبعی تیز و اسیدی دارند، امتزاج ناسوری خواهد شد. همزیستی پلیدی که عایدی آن چیزی جز فلاکت بیشترِ برای مردمان این مرز و بوم نخواهد بود.حال ماندهایم که با قرارداد بیست و پنج ساله‌ با چینی‌ها، با مشایعت پنج هزار نیروی نظامی‌شان، کدام واژه‌ی ناسور جدید دیگری قرار است بر کالبد این جامعه زخم بیاندازد؟….

** یادداشتی از دانیال د. در کیهان لندن

#نه_به_قرارداد_۲۵ساله

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#یادداشت_سیاسی

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید