سکوت جایز نیست! تخم‌گذاری «اژدهای زرد» در خلیجِ همیشه فارس

سقوط شاه، سقوطِ صرفا یک حکومت پایدار در خاورمیانه نبود، بلکه سقوط و نزول امنیت و ثبات در خاورمیانه نیز بود… حال آن تراژدی تلخ در قالبی دیگر و با استقرار «اژدهای زرد» در خلیج همیشه فارس می رود تا تکرار شود. از این رو، سکوت جایز نیست!

** بر اساس یادداشتی از دانیال د. در کیهان لندن

#سکوت_جایز_نیست

#نه_به_قرارداد_۲۵ساله

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید