دوست روزگارانِ سخت برای ملاها و وعده‌های پوشالی میلیارد دلاری؛ فراموش نمی کنیم

جمهوری خلق چین در سند همکاری با جمهوری اسلامی در ایران متعهد شده که طی ۲۵ سال آینده ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند.

این رقم یعنی ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری چینی ‌ها در ایران تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟ چینی ها این حجم از سرمایه را از کجا پرداخت خواهند کرد؟ از جیب سرمایه گذاران خصوصی و دولتی چینی یا از جیب ملت ایران؟

#تحلیل_اقتصادی

#نه_به_قرارداد_۲۵ساله

#نگاه_به_شرق

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید