حراجِ فله‌ای آب و خاک ایران با اسم رمزِ فرار از سقوط

بی‌گمان جمهوری اسلامی به انتهای خود رسیده و دیوار چین به عنوان آخرین سایه‌ی امیدش؛ بر سر این ابر تبهکاران خراب می‌شود.

** بر اساس یادداشتی از زمان فیلی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#ایران_فروشی_نیست

#No2IRChinaTreaty

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید