الیوت آبرامز: آیا ایران در حال تبدیل شدن به یک پمپ بنزین برای چین است؟

ترجمه کامل یادداشت الیوت آبرامز در نشریه آمریکایی نشنال ریویو.

هشدار!!! در پایان دوره ۲۵ ساله ننگ‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی در ایران با جمهوری کمونیستی خلق در چین به امضا رسانده، ایران یک شرکت تابعه ی کاملاً متعلق به چین، و اساساً یک پمپ بنزین برای جمهوری کمونیستی خلق در چین خواهد بود.

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#ایران_فروشی_نیست

#الیوت_آبرامز

#No2IRChinaTreaty

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید