تحلیل‌گر عرب: موج تظاهرات و اعتراضات جدیدی در افق ایران دیده می‌شود

یکی از تحلیلگران عرب منطقه شرایط عینی جامعه‌ی امروز ایران برای خیزش مردم را به «باد سَموم» تشبیه می کند،  بادی سوزان و ویرانگر که وقتی شروع به وزیدن کند ریشه رژیم را خواهد سوزاند

#تحلیل_سیاسی

#مصطفی_فحص

#براندازی

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید