امیر طاهری: نوروز؛ موهومات «رهبر» و دار و دسته‌اش

اسیر زنجیرهای یک ایدئولوژی شکست‌خورده ارتجاعی، خامنه‌ای، در دنیایی از توهمات به سر می‌برد و اگر پیام نوروزی او را ملاک قرار دهیم، قربانی گزارش‌های غلط و دروغ‌هایی است که دار و دسته خمینیستی به او تحویل می‌دهند.

** پادکست صوتی تحلیلی از استاد امیر طاهری در ایندپندنت فارسی

#تحلیل_سیاسی

#امیر_طاهری

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید